72వ ఎమ్మీ అవార్డులు 2020

టెలివిజన్ రంగంలో అందించే ఎమ్మీ (Image orthicon tube) (picture tube) అవార్డులను  2020 సంవత్సరం ఈ కార్యక్రమాన్ని లాస్‌ ఏంజిల్స్‌లోని  జిమ్మీ కిమ్మెల్‌ నిర్వహించారు.  ఈ  సంవత్సరం క్రీక్, సక్‌సెషన్, వాచ్‌మన్‌ ప్రధాన చిత్రాలు ప్రధానమైనవి. షిట్స్‌ క్రీక్‌ ఈ …

72వ ఎమ్మీ అవార్డులు 2020 Read More