అత్యవసర పరిస్థితులు (ఎమర్జెన్సీ) రకాలు – వివరణ

హైదరాబాద్ (జనవరి – 04) : భారత రాజ్యాంగం కొన్ని ప్రత్యేక పరిస్థితుల్లో కేంద్రానికి అసాధారణ అధికారాలను ఇచ్చింది. రాజ్యాంగం ప్రభుత్వానికి మూడు రకాలైన అత్యవసర పరిస్థితులు విధించేందుకు అవకాశం కల్పించింది. అవి ◆ జాతీయ అత్యవసర పరిస్థితి (ప్రకరణ 352): …

అత్యవసర పరిస్థితులు (ఎమర్జెన్సీ) రకాలు – వివరణ Read More