విద్యా హక్కు చట్టం – ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలలో 25% పేదల ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్

విజయవాడ (మార్చి – 05) : ఉచిత నిర్బంధ విద్యాహక్కు చట్టం కింద ప్రైవేటు విద్యా సంస్థల్లో 25 శాతం ప్రవేశాలకు పాఠశాల విద్యాశాఖ కమిషనర్ సురేష్ కుమార్ మార్చి 4న నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ప్రైవేటు పాఠశాలలు మార్చి 6 …

విద్యా హక్కు చట్టం – ప్రైవేట్ విద్యా సంస్థలలో 25% పేదల ప్రవేశాలకు నోటిఫికేషన్ Read More