ముగ్గురికి అర్థ శాస్త్ర నోబెల్ – 2022

బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంక్షోభాలపై పరిశోధనకై బహుమతి స్టాక్‌హొమ్ (అక్టోబర్ – 10) : రాయల్ స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ “బ్యాంకులు మరియు ఆర్థిక సంక్షోభాలపై పరిశోధన కోసం” బెన్ యస్. బెర్నాంకే, డగ్లస్. డైమండ్ మరియు ఫిలిప్. డైబ్విగ్‌లకు …

ముగ్గురికి అర్థ శాస్త్ర నోబెల్ – 2022 Read More