ఫస్టియర్ 70% సిలబస్ నుంచే ఎంసెట్ ప్రశ్నలు – లింబాద్రి

హైదరాబాద్ (ఫిబ్రవరి – 09) : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మే 7 నుంచి జరిగే ఎంసెట్ పరీక్షలలో ఇంటర్ ప్రథమ సంవత్సరంలో 70 శాతం సిలబస్ నుంచే ప్రశ్నలు ఇస్తారు. సెకండియర్ లో మాత్రం 100 శాతం సిలబస్ నుంచి ప్రశ్నలుంటాయని …

ఫస్టియర్ 70% సిలబస్ నుంచే ఎంసెట్ ప్రశ్నలు – లింబాద్రి Read More