తాడ్వాయి ఏజెన్సీలో లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే దుప్పట్ల పంపిణీ చేసిన ద్యుతి ఫౌండేషన్

హైద్రాబాద్ కు చెందిన ద్యుతి ఫౌండేషన్ వారు తాడ్వాయి మండలంలో పంబాపూర్, జలగలంచ గ్రామాలలో లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే దుప్పట్లు పంచిపెట్టారు. ద్యుతి చైర్మన్ అభిలాష్ మాట్లాడుతూ చలికాలంలో ఏజెన్సీలో చలి తీవ్రత ఎక్కువగా ఉంటుందని, రక్షణ కోసం ఆదివాసీలకు …

తాడ్వాయి ఏజెన్సీలో లక్ష రూపాయలు విలువ చేసే దుప్పట్ల పంపిణీ చేసిన ద్యుతి ఫౌండేషన్ Read More