దోస్త్ స్పెషల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్

హైదరాబాద్ (అక్టోబర్ – 01) : ఇప్పటివరకు దోస్త్ (DOST) ద్వారా డిగ్రీ ప్రవేశాలకు రిజిస్టర్ చేసుకొనని.. సీట్లు పొందని అభ్యర్థుల కొరకు స్పెషల్ ఫేస్ కౌన్సిలింగ్ షెడ్యూల్ ను దోస్త్ కన్వీనర్ లింబాద్రి విడుదల చేశారు.. డిగ్రీ లో ప్రవేశాల …

దోస్త్ స్పెషల్ ఫేజ్ కౌన్సెలింగ్ షెడ్యూల్ Read More