కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : దివ్య కర్కాన్ కు కాంస్య పథకం

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 05) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో మహిళలు 68 కేజీల ప్రీ స్టైల్ రెజ్లింగ్ విభాగంలో దివ్య కర్కాన్ కు కాంస్య పథకం సాధించింది. దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : దివ్య కర్కాన్ కు కాంస్య పథకం Read More