డిజిటల్ బోధకులకు మంత్రి అభినందనలు

హైదరాబాద్ (సెప్టెంబర్ – 29) : కరోనా సమయంలో తెలంగాణ ఇంటర్మీడియట్ బోర్డు విద్యార్థులకు డిడి యాదగిరి ఛానల్ ద్వారా డిజిటల్ పాఠాలను నిరంతరం అందుబాటులో ఉంచింది. ఈ డిజిటల్ పాఠాలను బోధించిన హిస్టరీ మరియు పొలిటికల్ సైన్స్ సబ్జెక్టులను బోధించిన …

డిజిటల్ బోధకులకు మంత్రి అభినందనలు Read More