కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి 9వ పసిడి పథకం

5వ స్థానంలోకి భారత్. ఒకే రోజు 3 పసిడి పథకాల పంట బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 05) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో పురుషుల 86 కేజీల ప్రీ స్టైల్ రెజ్లింగ్ విభాగంలో దీపక్ …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి 9వ పసిడి పథకం Read More