డిసెంబర్‌లో ముఖ్యమైన రోజులు

1-డిసెంబర్ప్రపంచ ఎయిడ్స్ దినోత్సవం 2-డిసెంబర్ప్రపంచ కంప్యూటర్ అక్షరాస్యత దినోత్సవంఅంతర్జాతీయ బానిసత్వ నిర్మూలన దినం 3-డిసెంబర్అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవంప్రపంచ పరిరక్షణ దినోత్సవం 4-డిసెంబర్నేవీ డే 5-డిసెంబర్ఆర్థిక మరియు సామాజిక అభివృద్ధికి అంతర్జాతీయ స్వచ్ఛంద దినోత్సవం 7-డిసెంబర్సాయుధ దళాల జెండా దినోత్సవంఅంతర్జాతీయ పౌర విమానయాన …

డిసెంబర్‌లో ముఖ్యమైన రోజులు Read More