24 జూలై 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A

1) శ్రీలంక కొత్త ప్రధానమంత్రిగా ఎవరు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు.?జ : దినేష్ గుణవర్దన 2) ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ (ఎఫ్‌ఐహెచ్) ఎవరిని తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా నియమించింది.?జ : సీఫ్ అహ్మద్‌ (ఈజిప్ట్‌) 3) ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జాతీయ ప్రసార …

24 జూలై 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A Read More