డైలీ G.K. BITS : డిసెంబర్ 23

◆ బొంబాయిలో రాయల్ ఇండియన్ నేవీ తిరుగుబాటు ఎప్పుడు జరిగింది?జ : 1946 ◆ వర్ధమాన్ మహావీరుడు మరియు గౌతమ బుద్ధుడు ఇద్దరూ ఎవరి పాలనలో తమ సిద్ధాంతాలను బోధించారు?జ : బింబిసార ◆ ఏ భారతీయ రాష్ట్రాన్ని గతంలో ఈశాన్య …

డైలీ G.K. BITS : డిసెంబర్ 23 Read More