17 జూలై 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A.

1) యూరోను కరెన్సీగా స్వీకరించిన 20వ దేశం ఏది?జ – క్రొయేషియా 2) ప్రపంచ యువజన నైపుణ్యాల దినోత్సవాన్ని ప్రతి సంవత్సరం ఎప్పుడు జరుపుకుంటారు?జ – జూలై 15 3) వినియోగదారుల హక్కుల గురించి అవగాహన కల్పించేందుకు ఇటీవల ఏ మస్కట్ …

17 జూలై 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A. Read More