01 సెప్టెంబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) ఇటీవల U-20 జూనియర్ వరల్డ్ రెజ్లింగ్ ఛాంపియన్‌షిప్ 2022లో ఎవరు అగ్రస్థానంలో నిలిచారు?జ – జపాన్. 2) DRDO మరియు ఇండియన్ నేవీ ఇటీవల VL-SRSAM క్షిపణి వ్యవస్థను ఎక్కడ విజయవంతంగా పరీక్షించాయి?జ – ఒడిశా. 3) ప్రధాని మోదీ …

01 సెప్టెంబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More