30 ఆగస్టు 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A.

1) అండర్-16 విభాగంలో మొదటి ‘ఖేలో ఇండియా ఉమెన్స్ హాకీ లీగ్ 2022’ ఇటీవల ఏ నగరంలో నిర్వహించబడుతుంది?జ – న్యూఢిల్లీ. 2) ఇటీవల, ప్రభుత్వం RBI సెంట్రల్ బోర్డ్‌లో ఎంత మంది స్వతంత్ర డైరెక్టర్‌లను తిరిగి నియమించింది?జ – 04. …

30 ఆగస్టు 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A. Read More