22 ఆగస్ట్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A.

1) రక్షణ మంత్రి రాజ్‌నాథ్ సింగ్ పాల్గొననున్న SCO రక్షణ మంత్రుల సమావేశం ఎక్కడ జరగనుంది.జ : ఉజ్బెకిస్థాన్‌లోని తాష్కెంట్ 2) విదేశీ వ్యవహారాల మంత్రి డాక్టర్ ఎస్ జైశంకర్ ఏ దేశంలో కోత్తగా ప్రారంభించబడిన భారత రాయబార కార్యాలయాన్ని ప్రారంభించారు.?జ …

22 ఆగస్ట్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q.A. Read More