జూన్ 21, 2022 డైలీ కరెంటు అఫైర్స్ Q & A

1) అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ఎప్పుడు నిర్వహిస్తారు.?జ : జూన్ – 21 2) ఈ ఏడాది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ థీమ్ ఏమిటి.?జ : మానవత్వం కోసం యోగా (YOGA FOR HUMANITY) 3) అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవాన్ని ఎప్పటి …

జూన్ 21, 2022 డైలీ కరెంటు అఫైర్స్ Q & A Read More