31 ఆగస్టు 2022 కరెంట్ ఎఫైర్ Q&A

1) ఇటీవల ‘అనంగ్ తాల్’ జాతీయ స్మారక చిహ్నంగా ప్రకటించబడింది. ఇది ఎక్కడ ఉంది.?జ – ఢిల్లీ. 2) ఇటీవల IMFలో భారతదేశ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్‌గా ఎవరు నియమితులయ్యారు?జ : కేవీ సుబ్రమణ్యం. 3) ఇటీవల ఉత్తర ప్రదేశ్‌లోని ఏ ప్రదేశాన్ని …

31 ఆగస్టు 2022 కరెంట్ ఎఫైర్ Q&A Read More