దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ – 2023

హైదరాబాద్ (ఫిబ్రవరి – 22) : దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ – 2023 ను ప్రకటించారు. ఫిల్మ్ ఆఫ్ ద ఇయర్ గా RRR, ఉత్తమ చిత్రంగా ‘ది కశ్మీర్ ఫైల్స్’ నిలిచింది. (1) ఫిల్మ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ …

దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే ఇంటర్నేషనల్ అవార్డ్స్ – 2023 Read More