18 సెప్టెంబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) ప్రపంచంలో రెండో అతి పెద్ద కుబేరుడు గా నిలిచిన మొదటి ఆసియన్, భారతీయుడు ఎవరు.?జ : గౌతమ్ అదాని 2) భారతదేశంలో క్వాంటం కంప్యూటింగ్‌ను అభివృద్ధి చేయడానికి ఇటీవల ఏ IIT IBMతో భాగస్వామ్యం కలిగి ఉంది?జ – ఐఐటీ …

18 సెప్టెంబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More