కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇప్పుడు వాట్సప్ లో పొందండి.

కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇప్పుడు మీరు ఎప్పుడంటే అప్పుడు ఎక్కడంటే అక్కడ మీ వాట్సప్ లోనే పొందే అవకాశాన్ని కేంద్ర ప్రభుత్వం కల్పించింది. దీని కోసం మీరు ఒక నంబర్ ని మీ మొబైల్ లో సేవ్ చేసుకోహవాలి. +91 90131 …

కోవిడ్ వ్యాక్సినేషన్ సర్టిఫికెట్ ఇప్పుడు వాట్సప్ లో పొందండి. Read More