ఉచిత కార్పొరేట్ ఇంటర్ విద్యా పథకం

పదోతరగతిలో 7.0 జీపీఏ, ఆపైన సాధించినవారు అర్హులు ఎంపికైతే ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో జూలై 8 నుంచి 20 వరకు గడువు హైదరాబాద్ (జూలై – 15) : ఇంటర్మీడియట్ విద్య కొరకు చాలా మందికి ప్రైవేటు, కార్పొరేట్ కళాశాలల్లో చేరాలని …

ఉచిత కార్పొరేట్ ఇంటర్ విద్యా పథకం Read More