కాంట్రాక్టు అధ్యాపకుల సర్వీస్ 60 సంవత్సరాలకు పెంపు

ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలో పనిచేస్తున్న కాంట్రాక్ట్ జూనియర్ లెక్చరర్లు మరియు పార్ట్ టైం జూనియర్ లెక్చరర్ల సర్వీస్ ను 60 సంవత్సరాల వరకు కొనసాగించడానికి అనుమతిస్తూ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇంటర్ విద్య కమిషనర్ రామకృష్ణ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఇప్పటి …

కాంట్రాక్టు అధ్యాపకుల సర్వీస్ 60 సంవత్సరాలకు పెంపు Read More