కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : గురురాజా పుజారికి కాంస్యం

బర్మింగ్ హామ్ (జూలై – 30) : బర్మింగ్ హామ్ లో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ – 2022 లో బాగంగా భారత వెయిట్ లిప్టర్ గురురాజా పుజారి భారత్ కు కాంస్య పథకాన్ని అందించాడు. భారత్ కి ఇది రెండో …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : గురురాజా పుజారికి కాంస్యం Read More