గురుకుల ఇంటర్ COE నేటితో ముగియనున్న ప్రవేశ గడువు

హైదరాబాద్ (ఫిబ్రవరి 20) : తెలంగాణ కాలేజ్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ గిరిజన గురుకులాల్లో ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ప్రవేశాలకు దరఖాస్తు గడువును నేటితో ముగియనుంది. ఈ కళాశాలల్లో కేవలం ఎంపీసీ, బైపీసీ గ్రూపులు ఇంగ్లీషు మీడియంలో కలవు. మార్చి 12న ప్రవేశ …

గురుకుల ఇంటర్ COE నేటితో ముగియనున్న ప్రవేశ గడువు Read More