రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్ ల జాబితా

హైదరాబాద్ (ఫిబ్రవరి – 21) : భారతదేశంలో 28 రాష్ట్రాలు, 8 కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలు ఉన్నాయి. రాష్ట్రాలకు ముఖ్యమంత్రులు మరియు గవర్నర్లు పరిపాలనలో అత్యున్నత స్థానాలలో ఉంటారు. అలాగే కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు లెఫ్టినెంట్ గవర్నర్లు పాలనాధికారులుగా ఉంటారు. కొన్ని కేంద్రపాలిత …

రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులు, గవర్నర్ ల జాబితా Read More