జాబిల్లి పైకి చైనా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష నౌక పేరు.?

జాబిల్లి నుంచి మట్టి, రాళ్లను భూమి పైకి తీసుకొచ్చేందుకు చైనా ప్రయోగించిన చాంగే-5 వ్యోమనౌక చంద్రుడి ఉపరితలంపై విజయవంతంగా తవ్వకాలు చేపట్టింది. ఎంపిక చేసిన ప్రాంతంలో నమూనాలను సేకరించింది.చాంగే-5లో ఆర్బిటర్, ల్యాండర్, అసెండర్, రిటర్నర్‌ అనే నాలుగు భాగాలు ఉన్నాయి. 1969లో …

జాబిల్లి పైకి చైనా ప్రయోగించిన అంతరిక్ష నౌక పేరు.? Read More