కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : దివ్య కర్కాన్ కు కాంస్య పథకం

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 05) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో మహిళలు 68 కేజీల ప్రీ స్టైల్ రెజ్లింగ్ విభాగంలో దివ్య కర్కాన్ కు కాంస్య పథకం సాధించింది. దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : దివ్య కర్కాన్ కు కాంస్య పథకం Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి 9వ పసిడి పథకం

5వ స్థానంలోకి భారత్. ఒకే రోజు 3 పసిడి పథకాల పంట బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 05) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో పురుషుల 86 కేజీల ప్రీ స్టైల్ రెజ్లింగ్ విభాగంలో దీపక్ …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి 9వ పసిడి పథకం Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి మరో మూడు పథకాలు

బర్మింగ్‌హమ్‌ (ఆగస్టు – 04) : బర్మింగ్‌హమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ – 2022 లో మహిళల జూడో లో తులికా మాన్ కి రజత పథకం దక్కింది. పురుషుల 109 + కేజీల వెయిట్ లిప్టింగ్ విభాగంలో గురుదీప్ …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి మరో మూడు పథకాలు Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌ : వికాస్‌ ఠాకూర్‌ కు రజత పథకం

బర్మింగ్‌హోమ్‌ (ఆగస్టు – 02) : బర్మింగ్‌హోమ్‌ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ పురుషుల 96 కేజీల వెయిట్‌లిఫ్టింగ్‌లో భారత ఆటగాడు వికాస్‌ ఠాకూర్‌ సిల్వర్‌ మెడల్‌ను సాధించాడు. భారత్ కి ఇది మొత్తంగా 12వ పథకం. వికాస్ ఏకంగా 346 …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్‌ : వికాస్‌ ఠాకూర్‌ కు రజత పథకం Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ భారత్ కి ఐదవ స్వర్ణం

బర్మింగ్ హామ్ (ఆగస్టు – 02) : బర్మింగ్ హామ్ వేదికగా జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ 2022 లో భారత పురుషుల టేబుల్ టెన్నిస్ టీమ్ ( సతియన్, హర్మీత్, శరత్ కమల్, సనిల్ శెట్టి) ఈవెంట్ లో బంగారు పథకం …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ భారత్ కి ఐదవ స్వర్ణం Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కు మూడో స్వర్ణం

బర్మింగ్‌హామ్‌ (ఆగస్టు – 01) : కామన్వెల్త్‌ గేమ్స్‌ 2022లో భారత వెయిట్‌ లిఫ్టర్లు మరో స్వర్ణాన్ని భారత్‌ ఖాతాలో వేశారు. పురుషుల 73 కేజీల విభాగంలో 20 ఏండ్ల అచింత షేలీ బంగారు పతకం సొంతం చేసుకున్నాడు. దీంతో భారత్‌ …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కు మూడో స్వర్ణం Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి రెండో బంగారు పథకం

బర్మింగ్ హామ్ (జూలై – 31) : బర్మింగ్ హామ్ లో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ – 2022 లో బాగంగా భారత వెయిట్ లిప్టర్ జెర్మీ లాల్ రినుంగా బంగారు పథకం సాదించింది… దీంతో భారత పథకాల సంఖ్య 5 …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : భారత్ కి రెండో బంగారు పథకం Read More

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : గురురాజా పుజారికి కాంస్యం

బర్మింగ్ హామ్ (జూలై – 30) : బర్మింగ్ హామ్ లో జరుగుతున్న కామన్వెల్త్ గేమ్స్ – 2022 లో బాగంగా భారత వెయిట్ లిప్టర్ గురురాజా పుజారి భారత్ కు కాంస్య పథకాన్ని అందించాడు. భారత్ కి ఇది రెండో …

కామన్వెల్త్ గేమ్స్ : గురురాజా పుజారికి కాంస్యం Read More