భారత్ – విశ్వ, ప్రపంచ సుందరుల జాబితా

BIKKI NEWS : అందం మానసిక ధైర్యానికి ప్రతిబింబం, మనిషి కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ ని పెంచేది అందం… ప్రపంచ సుందరి, విశ్వసుందరి పోటీలలో భారత్ నుండి టైటిల్స్ కైవసం చేసుకున్న సుందరిమణుల జాబితాను పోటీ పరీక్షల నేపథ్యంలో చూద్దాం…. భారతదేశము నుండి …

భారత్ – విశ్వ, ప్రపంచ సుందరుల జాబితా Read More