అగ్రిసెట్ – 2022 ఫలితాలు కోసం క్లిక్ చేయండి

హైదరాబాద్ (అక్టోబర్ – 23) : ప్రొఫెసర్ జయశంకర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర అగ్రికల్చర్యూనివర్సిటీ అగ్రికల్చర్, సీడ్ టెక్నాలజీ, ఆర్గానిక్ అగ్రికల్చర్, అగ్రికల్చరల్ ఇంజనీరింగ్ కోర్సుల్లో ప్రవేశాల కోసం నిర్వహించిన అగ్రిసెట్ 2022, ఆగ్రిఇంజనీరింగ్ సెట్ – 2022 ఫలితాలను విడుదల చేశారు. …

అగ్రిసెట్ – 2022 ఫలితాలు కోసం క్లిక్ చేయండి Read More