ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ – AF CAT 2023

హైదరాబాద్ (నవంబర్ – 30) : ఇండయన్ ఎయిర్ ఫోర్స్ లో వివిధ శాఖల్లో ఖాళీగా ఉన్న 258 టెక్నికల్, నాన్ టెక్నికల్ ఉద్యోగాల భర్తీకి ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ – AF CAT 2023 నోటిఫికేషన్ విడుదల …

ఎయిర్ ఫోర్స్ కామన్ అడ్మిషన్ టెస్ట్ – AF CAT 2023 Read More