ప్రభుత్వం జూనియర్ కళాశాలలో అడ్మిషన్స్ పెంచడానికి ఉపన్యాసకుల విస్తృత ప్రచారం

కోరుట్ల (మే – 18) : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాలలు బలోపేతం చేయడంలో భాగంగా ప్రవేశాలను పెంచడానికి ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల బాలుర కోరుట్ల అధ్యాపకులు గత వారం రోజులుగా పట్టణంలోని విద్యార్థిని విద్యార్థులను ఇళ్ల వద్ద కలుస్తూ …

ప్రభుత్వం జూనియర్ కళాశాలలో అడ్మిషన్స్ పెంచడానికి ఉపన్యాసకుల విస్తృత ప్రచారం Read More