ప్రపంచ నూతన కుబేరుడు బేర్నార్డ్ ఆర్నో

హైదరాబాద్ (డిసెంబర్ – 18) : ప్రపంచ కుబేరుల (RICHEST MAN) జాబితాలో అగ్రస్థానం వారం వారం మారుతుంది. తాజాగా మరో నూతన కుబేరుడు అగ్రస్థానాన్ని ఆక్రమించాడని బ్లూమ్‌బర్గ్ సంస్థ ప్రకటించింది. అతనే LVMH గ్రూప్ చైర్మన్ బెర్నార్డ్ ఆర్నో … …

ప్రపంచ నూతన కుబేరుడు బేర్నార్డ్ ఆర్నో Read More