10వ తరగతి పరీక్షలలో 7 పేపర్లు

విజయవాడ (ఆగస్టు – 09) : ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఇకనుంచి పదో తరగతి పరీక్షల్లో 7 పేపర్లతో పరీక్ష నిర్వహించాలని (ap 10th class public exams with 7 papers ) ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. గత ఏడాది ఆరు …

10వ తరగతి పరీక్షలలో 7 పేపర్లు Read More