67వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు

67వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులను 2019 సంవత్సరానికి గాను కేంద్రం ప్రకటించింది. తెలుగు నుంచి జాతీయ ఉత్తమ చిత్రం అవార్డును నాని హీరోగా నటించిన ‘జెర్సీ’ గెలుచుకుంది. ఇదే చిత్రానికి ఎడిటర్‌గా పనిచేసిన నవీన్ నూలికి ఉత్తమ ఎడిటింగ్ విభాగంలో అవార్డు …

67వ జాతీయ చలనచిత్ర అవార్డులు Read More