5,204 స్టాఫ్ నర్సు ఉద్యోగ దరఖాస్తుల ఎడిట్ అవకాశం

హైదరాబాద్ (మార్చి – 04) : తెలంగాణలో 5,204 స్టాఫ్ నర్సు పోస్టుల కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నవారు తమ దరఖాస్తు లో అవసరమైన మార్పులు చేసుకోవడానికి రాష్ట్ర వైద్య, ఆరోగ్య సేవల రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు ఎడిట్ చేసుకునే అవకాశం ఇచ్చింది. మార్చి …

5,204 స్టాఫ్ నర్సు ఉద్యోగ దరఖాస్తుల ఎడిట్ అవకాశం Read More