ఎంసెట్ రాయలంటే ఇంటర్ లో 45% మార్కులు తప్పనిసరి

హైదరాబాద్ (ఫిబ్రవరి 12) : తెలంగాణ ఎంసెట్ కు హాజరయ్యేందుకు ఇంటర్ 45 శాతం మార్కులు తప్పక ఉండాలన్న నిబంధనను ఈ ఏడాది పునరుద్ధరించనున్నారు. జనరల్ క్యాటగిరీ విద్యార్థులు ఇంటర్ గణితం, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీల్లో 45 శాతం మార్కులు, రిజర్వేషన్ క్యాటగిరీ …

ఎంసెట్ రాయలంటే ఇంటర్ లో 45% మార్కులు తప్పనిసరి Read More