ఒకే రోజు 4 ఉద్యోగ పరీక్షలు

హైదరాబాద్ (ఎప్రిల్‌ – 25) : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఎప్రిల్‌ 30వ తేదీన నాలుగు ఉద్యోగ పరీక్షలు జరగనున్నాయి. ఎప్రిల్‌ 30న కానిస్టేబుల్, కమ్యూనికేషన్ కానిస్టేబుల్, అసిస్టెంట్ ఇంజినీర్, జూనియర్ లైన్ మెన్ పరీక్షలు జరగనున్నాయి దీంతో ఒకటి కంటే ఎక్కువ …

ఒకే రోజు 4 ఉద్యోగ పరీక్షలు Read More