ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 39,008 టీచర్ ఉద్యోగ ఖాళీలు

హైదరాబాద్ (ఆగస్టు – 02) ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పాఠశాల విద్యలో 1 నుంచి 8 తరగతుల బోధనకు సంబంధించి 39,008 టీచర్ పోస్టులు ఖాళీగా ఉన్నట్లు (ap teacher posts vacancies are 39,008) కేంద్ర విద్యాశాఖ సహాయ మంత్రి అన్నపూర్ణదేవి …

ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 39,008 టీచర్ ఉద్యోగ ఖాళీలు Read More