28 ఫిబ్రవరి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A.

Q1. SEBI కి తొలి మహిళా చైర్మన్ గా ఎంపికపైంది ఎవరు.?జ:- మాధవి పూరీ బుచ్ Q2. ATP ప్రపంచ తాజా ర్యాంకింగులో నెంబర్ వన్ స్థానాన్ని దక్కించుకున్న టెన్నిస్ ఆటగాడు ఎవరు.?జ :- డానిల్ మెద్వదేవ్ Q3. ఏ రాష్ట్రానికి …

28 ఫిబ్రవరి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q & A. Read More