26 ఫిబ్రవరి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

Q1. మూడుసార్లు ఛాంపియన్‌గా నిలిచిన పాట్నా పైరేట్స్‌ను ఓడించి తొలిసారిగా ప్రొ కబడ్డీ లీగ్ 2022 టైటిల్‌ను గెలుచుకున్న కబడ్డీ జట్టు ఏది?జ: దబాంగ్ ఢిల్లీ. Q2. ప్రపంచంలోని ప్రతిష్టాత్మక బోల్ట్జ్‌మన్ పతకాన్ని గెలుచుకున్న మొదటి భారతీయుడు ఎవరు?జ: సీనియర్ భౌతిక శాస్త్రవేత్త …

26 ఫిబ్రవరి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More