25 ఫిబ్రవరి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్

Q1. ఇటీవల రియో ​​ఓపెన్ టెన్నిస్ టైటిల్‌ను గెలుచుకోవడం ద్వారా అతి పిన్న వయస్కుడైన ATP 500 ఛాంపియన్‌గా ఎవరు నిలిచారు?జ: స్పెయిన్‌కు చెందిన కార్లోస్ అల్కరాజ్ Q2. ఉక్రెయిన్ ప్రస్తుత అధ్యక్షుడు ఎవరు.?జ: వోలోడిమిర్ జెలెన్స్కీ Q3. ఇటీవల “ఇన్వెస్ట్ …

25 ఫిబ్రవరి 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Read More