గ్రాండ్ స్లామ్ టెన్నిస్ టోర్నీల 2021 & 22 & 23 విజేతల లిస్ట్

BIKKI NEWS : ప్రపంచ టెన్నిస్ రంగంలో ముఖ్యమైన 4 టోర్నిలే గ్రాండ్ స్లామ్స్…. ఒక కేలండర్ సంవత్సరం లో జరిగే ఆస్ట్రేలియన్ ఓపెన్, ఫ్రెంచ్ ఓపెన్, వింబుల్డన్, యుఎస్ ఓపెన్ లనే గ్రాండ్ స్లామ్స్ అంటారు. 2021, 2022 సంవత్సరాలలలో …

గ్రాండ్ స్లామ్ టెన్నిస్ టోర్నీల 2021 & 22 & 23 విజేతల లిస్ట్ Read More