2011 జనాభా లెక్కలు – ముఖ్యాంశాలు INDvsTS

BIKKI NEWS : 2011వ సంవత్సరంలో 15వ భారత జనభా గణన లెక్కలను కేంద్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసింది. ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు ఒకసారి జనాభా గణన చేపడతారు. 2021 లో చేపట్టాల్సిన జనభా గణన కరోనా పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ఇంతవరకు …

2011 జనాభా లెక్కలు – ముఖ్యాంశాలు INDvsTS Read More