స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలలో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వెయిటేజ్

హైదరాబాద్ (డిసెంబర్ – 30) : తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఈ రోజు విడుదల చేసిన 5,204 స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాల నోటిఫికేషన్ లో ప్రస్తుతం కాంట్రాక్ట్, అవుట్ సోర్సింగ్ విధానంలో వైద్య శాఖలో పనిచేస్తున్న వారికి 20% వెయిటేజ్ ఇస్తూ …

స్టాఫ్ నర్స్ ఉద్యోగాలలో కాంట్రాక్టు ఉద్యోగులకు వెయిటేజ్ Read More