బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రధాన చట్టాలు – పూర్తి విశ్లేషణ

BIKKI NEWS : పోటీ పరీక్షల నేపథ్యంలో జనరల్ స్టడీస్ లో కచ్చితంగా బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రధాన చట్టాలు వాటి ద్వారా మార్పు చెందిన అంశాలపై కచ్చితంగా ప్రశ్నలు ఉంటున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో సంక్షిప్తంగా బ్రిటిష్ పాలనలో చట్టాలను నేర్చుకుందాం… ◆ …

బ్రిటిష్ పాలనలో ప్రధాన చట్టాలు – పూర్తి విశ్లేషణ Read More

వివిధ రాజ్యాంగాల నుంచి భారత రాజ్యాంగం స్వీకరించిన అంశాలు

హైదరాబాద్ (జనవరి – 04) : భారత రాజ్యాంగానికి అతి ముఖ్యమైన ఆధారం భారత ప్రభుత్వ చట్టం 1935. అప్పటి ప్రపంచ రాజ్యాంగాల నుంచి అనేక అంశాలను, ఉత్తమ లక్షణాలను మన దేశానికి అనుగుణమైన మార్పులతో స్వీకరించారు. అందులో ముఖ్యమైనవి… ★ …

వివిధ రాజ్యాంగాల నుంచి భారత రాజ్యాంగం స్వీకరించిన అంశాలు Read More