జిల్లా కోర్టుల్లో ప్రాసెస్ సర్వర్ ఉద్యోగాలు

హైదరాబాద్ (జనవరి – 10) : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో జిల్లా కోర్టులలో ఖాళీగా ఉన్న 163 ప్రాసెస్ సర్వర్ పోస్టుల భర్తీకి తెలంగాణ హైకోర్టు నోటిఫికెషన్ జారీ చేసింది. ◆ దరఖాస్తు ప్రారంభ తేదీ : జనవరి – 11 – …

జిల్లా కోర్టుల్లో ప్రాసెస్ సర్వర్ ఉద్యోగాలు Read More