భారత ఆర్థిక సంఘం – కమీషనర్లు – కాల పరిమితి

BIKKI NEWS : ఫైనాన్స్ కమీషన్ (FINANCE COMMISSION) అనేది భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 280 ప్రకారం భారత రాష్ట్రపతిచే కాలానుగుణంగా భారత కేంద్ర ప్రభుత్వం మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మధ్య ఆర్థిక సంబంధాలను నిర్వచించడానికి, పన్నుల పంపకాలు చేపట్టడానికి ఏర్పాటు …

భారత ఆర్థిక సంఘం – కమీషనర్లు – కాల పరిమితి Read More