15 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A

1) బంగ్లాదేశ్ లో జరిగిన మహిళల ఆసియా కప్ టీట్వంటీ టోర్నీ 2022 విజేత ఎవరు.?జ : భారత్ (శ్రీలంక పై) 2) భారత మహిళల జట్టు ఎన్నోసారి ఆసియా కప్ టోర్నీని గెలుచుకుంది.?జ : 7వ సారి (8 టోర్నీలలో) …

15 అక్టోబర్ 2022 కరెంట్ అఫైర్స్ Q&A Read More